Home » Nederland » Nrc.nl » Demonstrerende boeren


Demonstrerende boeren

10 juli 2020 Nrc.nl

Boeren voeren actie. Opnieuw. Vorig jaar trokken ze massaal ten strijde tegen plannen om de uitstoot van stikstof op agrarische bedrijven drastisch te reduceren, zodat kan worden voldaan aan de eisen voor Europees beschermde natuurgebieden. Inmiddels richt de woede van demonstranten zich op het plan van het kabinet om vanaf komend najaar eiwitrijk krachtvoer voor koeien te verbieden, een maatregel die aan de stikstofreductie moet bijdragen. Lees meer..