Home » Nederland » Nrc.nl » Hoe wij veranderen is niet te voorspellen


Hoe wij veranderen is niet te voorspellen

9 april 2020 Nrc.nl

Terwijl de curve van ziekenhuisopnames afvlakt, toont een andere curve exponentiële groei: die van de coronagerelateerde toekomstvoorspellingen. Maar A leidt niet vanzelf tot B. Lees meer..