Home » Nederland » Parool » Schouten zoekt naar ruimte in Europese natuurregels


Schouten zoekt naar ruimte in Europese natuurregels

18 november 2019 Parool

Landbouwminister Carola Schouten wil kijken of de Europese richtlijn voor de beschermde Natura 2000-gebieden ‘extra ruimte’ biedt voor de aanpak van de stikstofproblematiek. Volgende stappen moeten ‘zorgvuldig gebeuren’ en niet binnen een paar weken worden afgeraffeld. Lees meer..