Home » Nederland » Personeelsnet.nl » Arbo-boetes aangepast: hogere boete als u geen RI&E heeft


Arbo-boetes aangepast: hogere boete als u geen RI&E heeft

5 augustus 2019 Personeelsnet.nl

Organisaties zonder Risico Inventarisatie en Evaluatie krijgen voortaan direct een boete als er een inspectie plaatsvindt. Verder worden boetes hoger als het Plan van Aanpak niet voldoende wordt nageleefd. Bij zware bedrijfsongevallen geldt dat de boetes omhoog gaan naarmate het letsel ernstiger is. Lees meer..