Home » Nederland » Personeelsnet.nl » Deze algoritmes maken het werk van HR makkelijker, maar AVG stelt strenge grenzen


Deze algoritmes maken het werk van HR makkelijker, maar AVG stelt strenge grenzen

18 februari 2020 Personeelsnet.nl

Een sollicitatiegesprek met een robot, besluitvorming over het werk door computers, of dataverzameling door smartwatches om de gezondheid van medewerkers te monitoren. HR krijgt de beschikking over algoritmes die beslissingen nemen over mensen. Maar hoe weten we zeker dat die algoritmes ook echt de juiste beslissingen nemen? De Autoriteit Persoonsgegevens waarschuwt dat het verwerken van persoonsgegevens door algoritmes, niet zomaar mag. Lees meer..