Home » Nederland » Personeelsnet.nl » Meer dan 1,3 miljoen senioren zijn nog hard aan het werk


Meer dan 1,3 miljoen senioren zijn nog hard aan het werk

7 augustus 2019 Personeelsnet.nl

De Nederlandse werkvloer verandert van samenstelling omdat meer mensen blijven doorwerken tot een (latere) pensioendatum. Waren er in 2002 maar een half miljoen 55-plussers aan het werk, nu zijn dat er meer dan 1,3 miljoen. Van hen zijn 81 duizend mensen al ouder dan 65 jaar. De gemiddelde pensioenleeftijd is in 2018 65 jaar, terwijl we in 2006 rond 61 jaar al met pensioen konden. Lees meer..