Home » Nederland » Personeelsnet.nl » Opwarming zorgt voor hittestress bij werknemers en lagere productiviteit


Opwarming zorgt voor hittestress bij werknemers en lagere productiviteit

1 juli 2019 Personeelsnet.nl

Werkgevers moeten er rekening mee houden dat de klimaatverandering negatieve gevolgen heeft voor de productiviteit van werknemers. De hogere temperaturen zorgen voor werkgerelateerde hittestress. Daardoor gaan banen verloren en groeit de economie trager. In overleg zijn wellicht aanpassingen nodig, bijvoorbeeld over tropenroosters en beschermende arbomaatregelen. Lees meer..