Home » Nederland » Personeelsnet.nl » Participatiewet is grotendeels mislukt, nauwelijks meer mensen aan het werk


Participatiewet is grotendeels mislukt, nauwelijks meer mensen aan het werk

20 november 2019 Personeelsnet.nl

Sinds 2015 zou het voor werkgevers overzichtelijker en makkelijker moeten worden om mensen met een arbeidsbeperking in dienst te nemen. Maar de praktijk was anders: de Participatiewet is een totale mislukking, omdat bijna geen enkele doelstelling is behaald. Gemeenten werden verantwoordelijk gemaakt, maar kregen veel minder geld beschikbaar van het Rijk. Bovendien mochten ze het budget dat overbleef gebruiken voor andere dingen. Daardoor zijn vrijwel alleen makkelijk (en goedkoop) te bemiddelen mensen nog aan een baan geholpen. Lees meer..