Home » Nederland » Personeelsnet.nl » Sollicitant kan ‘financieel CV’ meenemen bij sollicitatie


Sollicitant kan ‘financieel CV’ meenemen bij sollicitatie

13 maart 2019 Personeelsnet.nl

Verschillende regelingen kunnen het voor werkgevers financieel aantrekkelijk maken om iemand in dienst te nemen die een afstand heeft tot de arbeidsmarkt. Loonkostenvoordeel bijvoorbeeld, maar ook een no-riskpolis, lage inkomensvoordeel, jobcoaching, loonkostensubsidie of een proefplaatsing. Omdat werkzoekenden en werkgevers vaak niet weten waar zij recht op hebben, is er nu een online hulpmiddel van de overheid dat de voordelen uitrekent en in een ‘financieel CV’ zet. Lees meer..