Home » Nederland » Personeelsnet.nl » Termijnen voor verkiezing OR-leden moeten korter


Termijnen voor verkiezing OR-leden moeten korter

19 augustus 2019 Personeelsnet.nl

Ondernemingsraden zijn er om alle personeelsleden te vertegenwoordigen, maar in de praktijk zijn er maar weinig jongeren en flexwerkers actief in de OR. De SER adviseert nu om de termijnen waarbinnen OR-leden zich kandidaat kunnen stellen korter te maken, waardoor medewerkers met een tijdelijk contract zich eenvoudiger kandidaat kunnen stellen voor de ondernemingsraad. Lees meer..