Home » Nederland » Personeelsnet.nl » U kunt nu transitievergoeding zieke werknemer terugvragen. Dit heeft u nodig:


U kunt nu transitievergoeding zieke werknemer terugvragen. Dit heeft u nodig:

7 april 2020 Personeelsnet.nl

Als een werknemer meer dan 2 jaar ziek is, mag u de arbeidsovereenkomst beëindigen. De werknemer heeft dan wel recht op een transitievergoeding. Sinds 1 april 2020 kunt u compensatie aanvragen voor de betaalde transitievergoeding. Dit kan ook met terugwerkende kracht voor dienstverbanden die sinds 1 juli 2015 zijn beëindigd. U heeft zes maanden de tijd om bij het UWV de compensatie aan te vragen. Op dit moment heeft UWV het razend druk door de noodmaatregelen voor de coronacrisis, maar de uitvoeringsorganisatie belooft dat dit geen invloed heeft op de aanvragen voor compensatie van de transitievergoeding. Lees meer..