Home » Nederland » RD » Een baan voor iedereen die kan en wil werken


Een baan voor iedereen die kan en wil werken

18 januari 2020 RD

Werkloosheid lijkt in ons land niet meer te bestaan. De hoogconjunctuur van de laatste jaren heeft gezorgd voor juist krapte op de arbeidsmarkt. En door de vergrijzing zal die in de toekomst verder toenemen. Lees meer..