Home » Nederland » RD » Schouten hervormt pachtbeleid om jonge boer te helpen


Schouten hervormt pachtbeleid om jonge boer te helpen

23 maart 2019 RD

Een nieuwe, langlopende pachtvorm en ontmoediging van kortdurende pacht van agrarische gronden vormen de kaders voor een herziening van het huidige pachtstelsel. Lees meer..