Home » Nederland » RD » Timmermans stelt vragen bij landbouwexport


Timmermans stelt vragen bij landbouwexport

5 december 2019 RD

Bij het bestrijden van de klimaatverandering moet ook de vraag worden gesteld of Nederland wel zo’n grote exporteur van vlees en andere landbouwproducten moet zijn. Frans Timmermans, die als vicevoorzitter van de Europese Commissie een ‘Green Deal’ moet smeden, wees daarmee donderdag op de negatieve gevolgen van de agrarische sector voor het milieu. Hij noemde de situatie rond stikstof in Nederland „acuut”, maar erkende dat de sector bezig is met „substantiële veranderingen”. Lees meer..