Home » Nederland » RD » Tolken in de kerk: brug tussen dove klant en dominee


Tolken in de kerk: brug tussen dove klant en dominee

9 augustus 2019 RD

De preek omzetten in gebaren voor doven en slechthorenden. Of tolken bij een huisbezoek: een mooie, maar ook moeilijke taak, zegt tolk Nederlandse Gebarentaal Elsaline Veldhuizen (27) uit Den Haag. Lees meer..