Home » Nederland » Trouw » Niet verrassend, wel onthutsend: het zwijgen van de Jehovah’s Getuigen


Niet verrassend, wel onthutsend: het zwijgen van de Jehovah’s Getuigen

25 januari 2020 Trouw

Dat de Jehovah’s Getuigen met een kort ­geding deze week de publicatie van het ­onderzoeksrapport over seksueel misbruik binnen hun geloofsgemeenschap probeerden tegen te houden, zei al genoeg. En het was eigenlijk niet eens een verrassing dat ze dat deden. Want vanaf het moment dat – via deze krant – de eerste verhalen over de zeer gebrekkige aanpak door de Jehovah’s Getuigen van meldingen van seksueel misbruik zich aandienden, heeft de geloofsgemeenschap zich consequent halsstarrig opgesteld: ontkennen, bagatelliseren, zeggen dat het allemaal zo erg niet is en amper meewerken aan onderzoek of zelfs tegenwerken. En er is geen enkel zicht op verbetering. Lees meer..