Home » Nederland » Trouw » Obama vond de pers een lastige meute, om af en toe te gebruiken


Obama vond de pers een lastige meute, om af en toe te gebruiken

21 november 2020 Trouw

De eerste keer dat Barack Obama in zijn dinsdag uitgekomen boek “Een beloofd land” de media noemt, is het om te dromen over hoeveel beter die zouden kunnen zijn, en met hen het hele land: “Als een campagne op een of andere manier Amerika’s geldende politieke aannames ter discussie zou kunnen stellen, over hoe verdeeld we waren, dan was het misschien mogelijk om een nieuwe band te scheppen tussen zijn burgers. De ingewijden zouden niet meer de ene groep tegen de andere kunnen uitspelen. Parlementsleden zouden bevrijd zijn van de dwang om de belangen van hun kiezers – en die van henzelf – heel beperkt te definiëren. De media zouden dat kunnen oppikken en zich bij het beschouwen van onderwerpen niet baseren op welke partij heeft gewonnen of verloren, maar of onze gemeenschappelijke doelen gehaald werden.” Lees meer..