Home » Nederland » Trouw » Onderzoek wijst uit: de stad Amsterdam profiteerde eeuwenlang van slavernij


Onderzoek wijst uit: de stad Amsterdam profiteerde eeuwenlang van slavernij

29 september 2020 Trouw

Amsterdam heeft als stad lang geprofiteerd van slavenhandel en slavenarbeid. Politieke elites hadden eeuwenlang zelf economische belangen in slavenhandelaren en -productie. Dat staat in de studie naar de Amsterdamse betrokkenheid bij het slavernijverleden, die burgemeester Femke Halsema dinsdagmiddag in ontvangst heeft genomen. Lees meer..