Home » Nederland » Trouw » Oxford beschermt kritische studenten tegen Chinese veiligheidswet


Oxford beschermt kritische studenten tegen Chinese veiligheidswet

28 september 2020 Trouw

Studenten in Oxford kunnen hun scripties en andere werkstukken over China voortaan anoniem inleveren. Ook worden sommige groepscolleges aan de prestigieuze Britse universiteit vervangen door een-op-eengesprekken. Dit alles om te voorkomen dat kritiek op het beleid in China studenten in de problemen brengt. Lees meer..