Home » Nederland » Trouw » Verhip, de kamsalamander leeft toch nog… in Salland!


Verhip, de kamsalamander leeft toch nog… in Salland!

7 april 2020 Trouw

De kamsalamander, een amfibie die in Nederland op de rode lijst staat van bedreigde soorten, heeft op de Sallandse Heuvelrug een virus en extreme droogte overleefd. Boswachter Ruben Vermeer van Natuurmonumenten is een blij man: hij was bang dat 2019 het jaar zou zijn waarin de kamsalamander in natuurgebied De Sprengenberg bij Haarle was uitgestorven. Lees meer..