Home » Nederland » Volkskrant » Bij droogte stijgt zout water op naar de akkers, een nachtmerrie voor boeren


Bij droogte stijgt zout water op naar de akkers, een nachtmerrie voor boeren

24 september 2020 Volkskrant

In Noord- en Zuid-Holland komen boeren tijdens droge periodes zoet water tekort. Oud zeewater stijgt er op uit diepe grondwaterlagen. Vastgelegde waterpeilen dwingen waterschappen vaak om het water te lozen dat ze later zo hard nodig hebben. Met kunst- en vliegwerk brengt het waterschap nieuw zoet water binnen uit de rivieren. Lees meer..