Home » Nederland » Volkskrant » Een sollicitant staat op het punt van bevallen: moet een potentiële werkgever daar rekening mee houden?


Een sollicitant staat op het punt van bevallen: moet een potentiële werkgever daar rekening mee houden?

26 februari 2020 Volkskrant

Sollicitant Zoe kreeg te horen dat haar gesprek bij de Erasmus Universiteit niet uitgesteld kon worden vanwege haar bevalling. Ze legde haar zaak voor bij het College voor de Rechten van de Mens, en werd in het gelijk gesteld: dit is zwangerschapsdiscriminatie. Lees meer..