Home » page 8041


Gezocht: masterplan voor de Maasstad

8 juni 2018 Nrc.nl

De Rotterdamse ruimte is schaars en wordt in rap tempo duurder. Er is dus behoefte aan ruimtelijke ordening, maar een duidelijke visie op hoe de stad met die schaarste moet omgaan, ontbreekt. Lees mee...