Home » Nederland » Het parool » Bittere pil voor kabinet: pensioenoverleg geklapt


Bittere pil voor kabinet: pensioenoverleg geklapt

21 november 2018 Het parool

De langlopende onderhandelingen over een pensioenakkoord zijn dinsdagavond stukgelopen. De bonden wilden dat de AOW-leeftijd de komende jaren zou worden bevroren op het huidige niveau van 66 jaar. Het kabinet was echter slechts bereid de geplande verhoging naar 67 jaar in 2021 met een aantal jaren te vertragen.Daarnaast was het voor het kabinet onbespreekbaar de dekkingsgraad voor pensioenfondsen Lees meer..