Home » Nederland » Het parool » Coronavirus vormt schildwachten van het brein om tot roversbende


Coronavirus vormt schildwachten van het brein om tot roversbende

27 september 2020 Het parool

Het coronavirus ontregelt de hersenen, zo toont onderzoek van Amsterdam UMC. Dat verklaart waarschijnlijk het verlies van reuk- en smaakvermogen en aandachts- en geheugenproblemen bij (ex)-patiënten. ‘We vonden stolsels terug in bijna alle organen.’ Lees meer..