Home » Nederland » Het parool » Vertrouwenscrisis bij politie door hoogoplopende ruzies


Vertrouwenscrisis bij politie door hoogoplopende ruzies

19 november 2019 Het parool

Door een vertrouwenscrisis binnen de Landelijke Eenheid van de politie wordt het internationale inlichtingenwerk van de politiedienst ‘ernstig belemmerd’. Deze politiedienst is belast met het aanpakken van de georganiseerde misdaad en terrorisme en vormt een zeer belangrijk onderdeel van de politie. Lees meer..