Home » Nederland » Metro krant » Tweede Kamer wil minder een lange partneralimentatie


Tweede Kamer wil minder een lange partneralimentatie

7 december 2018 Metro krant

Tijdens een Kamerdebat bleek dat de Tweede Kamer de partneralimentatie wil terugbrengen van twaalf jaar naar vijf jaar. De meerderheid van de Kamer vindt namelijk dat de meestverdienende partner, vaak mannen, nu onterecht twaalf jaar alimentatie moeten betalen als hun ex-echtgenote zelf ook financieel rondkomt.  Lees meer..