Home » Nederland » Metro krant » Uitspraak in Urgenda-zaak kan in stand blijven


Uitspraak in Urgenda-zaak kan in stand blijven

13 september 2019 Metro krant

De uitspraak van het gerechtshof Den Haag dat de Nederlandse staat de uitstoot van broeikasgassen vóór het einde van 2020 met tenminste 25 procent moet verminderen ten opzichte van 1990, kan in stand blijven. Dat adviseren de plaatsvervangend procureur-generaal en advocaat-generaal aan de Hoge Raad. Lees meer..