Home » Nederland » Nederlands Dagblad » Door politiefraude met geurhondenproeven zijn meer strafzaken beïnvloed dan tot dusver werd aangenomen


Door politiefraude met geurhondenproeven zijn meer strafzaken beïnvloed dan tot dusver werd aangenomen

27 november 2019 Nederlands Dagblad

Amsterdam

De grotere omvang van de fraude blijkt onder meer uit een rapport van het Wetenschappelijk Onderzoeks- en Documentatiecentrum (WODC), waaraan nooit eerder publiekelijk aandacht is besteed. Het is opgedoken in een onderzoek van de Volkskrant naar de Deventer moordzaak.

Dat er bij geurhondenproeven (offi-cieel ‘geursorteerproeven’) werd gesjoemeld, staat vast. In 2006 verklaarden twee politiemensen van het team Oost-Nederland in een strafzaak onder ede dat ze de geurproef ‘nooit’ conform de voorschriften ‘blind’ uitvoerden; ze wisten steeds welk geurmonster de hond moest… Lees meer..