Home » Nederland » Nederlands Dagblad » Hartinfarct minder vaak dodeljk


Hartinfarct minder vaak dodeljk

7 december 2019 Nederlands Dagblad

Den Haag

Meer Nederlanders overleven een hartinfarct. Volgens cijfers die de Hartstichting heeft gepubliceerd, is de sterfte door acute hartinfarcten sinds 1980 bij mannen met 89 procent gedaald en bij vrouwen met 86 procent. Dat is volgens de stichting vooral te danken aan snellere hulpverlening en verbeterde behandelingen, zoals dotteren.

Volgens CBS-cijfers overlijdt wel nog steeds ongeveer een op de vier mensen aan hart- en vaatziekten. Na kanker is het de tweede doodsoorzaak. Maar over de hele linie is het sterftecijfer door hart- en vaatziekten fors gedaald: bij mannen met 70… Lees meer..