Home » Nederland » Nederlands Dagblad » Het tellen en ringen van vogels helpt bij het opsporen van infectieziekten


Het tellen en ringen van vogels helpt bij het opsporen van infectieziekten

2 december 2019 Nederlands Dagblad

Den Haag

Wetenschappers verwachten dat exotische virussen die trekvogels meenemen steeds beter overleven in Nederland. Het tellen en ringen van vogels brengt veranderingen in de vogelstand in een vroeg stadium aan het licht.

Dat werd zaterdag uitgebreid besproken op de jaarlijkse bijeenkomst voor vogeldeskundigen in Ede, georganiseerd door Sovon Vogelonderzoek.

overdracht via muggen
Vogels zijn drager van onder andere het usutuvirus, het westnijlvirus en vogelgriep.

Muggen die zich voeden met vogelbloed kunnen dergelijke virussen op de mens overdragen. Niet alle vogelvirussen… Lees meer..