Home » Nederland » Nederlands Dagblad » Nieuwbouw, ook voor insect, muis en gierzwaluw


Nieuwbouw, ook voor insect, muis en gierzwaluw

2 december 2019 Nederlands Dagblad

Den Haag

Bij het maken van bouw- en verbouwplannen moet al rekening gehouden worden met de consequenties voor de natuur en het leven van planten en dieren, vinden de natuurorganisaties die pleiten voor natuurinclusief bouwen. ‘Er moet niet alleen gekeken worden naar de kosten in euro’s, maar ook naar de kosten voor de natuur’, aldus plaatsvervangend directeur Susanne Kuijpers van de Natuur- en Milieufederatie Zuid-Holland.

Kuijpers, die zich bezighoudt met ruimtelijke ordening, natuur en landschap, is groot voorstander van het soortmanagementplan. Dat inventariseert welke planten en… Lees meer..