Home » Nederland » Nederlands Dagblad » Noordoost-Friesland is en krimpregio. Maar de mensen die er blijven wonen, zijn gelukkig


Noordoost-Friesland is en krimpregio. Maar de mensen die er blijven wonen, zijn gelukkig

14 juni 2019 Nederlands Dagblad

Moddergat – Dokkum

Wat Wiepkje Liemburg het meest opviel toen ze tien jaar geleden in Moddergat kwam wonen: plaatsgenoten die zij op basis van hun uiterlijk inschatte als zestigers bleken geregeld de 80 jaar al gepasseerd. Misschien is het de zeelucht, die over de Waddendijk het pittoreske Noord-Friese vissersdorp bereikt. Maar meer nog denkt Liemburg (62) aan het ontspannen ritme van het bestaan. ‘Je hoeft hier niet aan de ratrace mee te doen.’

Zelf woonde ze tot haar 52e in Dokkum – ‘de stad’. ‘Daar waren de mensen meer op zichzelf. Hier is het ons kent ons, doen we veel samen.’… Lees meer..