Home » Nederland » Nederlands Dagblad » Positie van mensen met een beperking verslechterd. Nederland scoort onvoldoende


Positie van mensen met een beperking verslechterd. Nederland scoort onvoldoende

3 december 2019 Nederlands Dagblad

Amsterdam

In onderwijs, inkomen en werk biedt het land te weinig voorzieningen voor deze groep, terwijl Nederland drie jaar geleden nog wel een voldoende scoorde op die gebieden. Het rapport, opgesteld in het kader van het VN-gehandicaptenverdrag, baseert zich op cijfers en op ervaringen van mensen met een beperking. Daaruit blijkt onder andere dat steeds meer mensen met een beperking in armoede leven. Dat aantal is gestegen van 9,5 procent in 2009 naar 24,6 procent in 2016.Daarnaast daalt het aantal kinderen met een beperking dat onderwijs krijgt. In 2011 kregen 3317 kinderen geen… Lees meer..