Home » Nederland » Nederlands Dagblad » Rechters straffen zwaarder, met name bij gewelds- en seksuele misdrijven


Rechters straffen zwaarder, met name bij gewelds- en seksuele misdrijven

7 december 2019 Nederlands Dagblad

Den Haag

De onvoorwaardelijke straffen voor die misdrijven lagen vorig jaar zo’n 65 procent hoger dan in 1998. Gemiddeld genomen zijn straffen 11 procent zwaarder geworden. Uit het onderzoek, gepubliceerd in het Tijdschrift voor rechtspraak en straftoemeting , blijkt dat strenger straffen vooral een ontwikkeling is van de laatste tien jaar.

Strafrechtadvocaat Gerald Roethof merkt het duidelijk: volgens hem is strenger straffen een uiting van de verharding van de samenleving in het algemeen. ‘Ik vind dat geen goede zaak.’ Het politieke klimaat en de media spelen daarin een rol, meent… Lees meer..