Home » Nederland » Nederlands Dagblad » Tekort aan artsenhelpers zal toenemen


Tekort aan artsenhelpers zal toenemen

19 juli 2019 Nederlands Dagblad

Den Haag

Terwijl veel medewerkers met pensioen gaan en opvolgers lastig te vinden zijn, groeit de zorgvraag door onder meer de vergrijzing. Zo verwacht Flevoland de komende vijf jaar een tekort van 109 doktersassistenten en 78 praktijkondersteuners. In Friesland ligt het verwachte tekort aan doktersassistenten op 108 en aan praktijkondersteuners op 124.

Hoewel het aantal inwoners van de ene regio krimpt en van de andere stijgt, neemt in alle regio’s het aantal 75-plussers toe. Zij vragen vaker om zorg. Doordat ze langer thuis wonen, groeit het beroep op de huisartsenzorg extra. Ook… Lees meer..