Home » Nederland » NOS Nieuws » Inwoners en zoutbedrijf tekenen akkoord over zoutwinning


Inwoners en zoutbedrijf tekenen akkoord over zoutwinning

24 maart 2019 NOS Nieuws

Bewoners van Harlingen vreesden voor verzakking aan hun monumentale woningen door bodemdaling. Dat zou kunnen ontstaan door zoutwinning. Lees meer..