Home » Nederland » Nu.nl » Advies: Uitspraak over broeikasgas in Urgenda-zaak kan in stand blijven


Advies: Uitspraak over broeikasgas in Urgenda-zaak kan in stand blijven

13 september 2019 Nu.nl

De uitspraak van het gerechtshof in Den Haag waardoor de Nederlandse Staat verplicht is de uitstoot van broeikasgassen sneller te verminderen, kan volgens de advocaat-generaal en de procureur-generaal in stand blijven. Lees meer..