Home » Nederland » Trouw.nl » Alleen door samenwerking kan de spoedeisende hulp patiëntenstops voorkomen


Alleen door samenwerking kan de spoedeisende hulp patiëntenstops voorkomen

11 januari 2019 Trouw.nl

De druk op de posten voor spoedeisende hulp neemt de komende jaren toe. Er komen meer patiënten en de patiënten die er zijn, hebben intensievere zorg nodig, zo waarschuwt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) in de Monitor acute zorg 2018. Lees meer..