Home » Nederland » Trouw.nl » Deze beruchte militie uit Soedan krijgt ‘veiligheidstraining’: betaald door de EU


Deze beruchte militie uit Soedan krijgt ‘veiligheidstraining’: betaald door de EU

31 oktober 2020 Trouw.nl

Jarenlang weigerde de EU en de Nederlandse overheid financiële of materiële steun aan de meest gevreesde paramilitaire groepering in Soedan. Maar geld uit een EU-fonds tegen irreguliere migratie wordt nu gebruikt voor trainingen voor juist deze groep. Lees meer..