Home » Nederland » Trouw.nl » Door dringend woningtekort schrapt Utrecht de plannen voor drie windmolens


Door dringend woningtekort schrapt Utrecht de plannen voor drie windmolens

17 januari 2020 Trouw.nl

De polders Rijnenburg en Reijerscop moesten de elektriciteitscentrale voor bijna honderdduizend Utrechters worden. Vorig jaar presenteerde de gemeente in het voorjaar een conceptplan voor ruim tweehonderd hectare zonneweiden en elf windmolens. Maar in het definitieve plan van het Utrechtse college sneuvelen drie windmolens onder druk van grondeigenaren en buurgemeenten die liever woonwijken in de polders zien. Lees meer..