Home » Nederland » Trouw.nl » EU blijft dubben over toenadering tot Balkan


EU blijft dubben over toenadering tot Balkan

19 november 2019 Trouw.nl

Vooral het hoe en wanneer is onderwerp van discussie in het debat over het toekomstige lidmaatschap van Westelijke Balkan-landen. Frankrijk stelt een nieuw systeem met zeven onderhandelingsfases voor. Daarover is lang niet iedereen enthousiast. Lees meer..