Home » Nederland » Trouw.nl » Klimaatakkoord, Schiphol en defensie worden getroffen in stikstofimpasse


Klimaatakkoord, Schiphol en defensie worden getroffen in stikstofimpasse

11 september 2019 Trouw.nl

De volle omvang van de stikstofcrisis wordt duidelijk. Cruciale Rijkstaken, zoals defensie, wegenonderhoud en dijkverzwaringen, dreigen stil te vallen. Lees meer..