Home » Nederland » Trouw.nl » Toeslagenstelsel was gedoemd te mislukken


Toeslagenstelsel was gedoemd te mislukken

19 november 2019 Trouw.nl

In de discussie over de kinderopvangtoeslag gaat het te veel over ambtenaren die willens en wetens de wet aan hun laars lappen en te weinig over de politiek die het hen vrijwel onmogelijk maakt de wet naar de letter en de geest te volgen. De politiek houdt hardnekkig vast aan de tekentafelrealiteit en maakt het de eigen diensten van de overheid vrijwel onmogelijk nog goed werk af te leveren. Lees meer..