Home » Nederland » Trouw.nl » Utrecht gaat de strijd aan met malafide ondernemers


Utrecht gaat de strijd aan met malafide ondernemers

20 februari 2020 Trouw.nl

Utrecht overweegt om net als andere steden de strijd met ondermijnende criminaliteit aan te gaan, door controles op bedrijven in ‘bepaalde straten’ of branches. Lees meer..