Home » Nederland » Volkskrant » Planbureau slaat alarm: bos-, heide- en watergebieden lijden onder de oprukkende stad


Planbureau slaat alarm: bos-, heide- en watergebieden lijden onder de oprukkende stad

11 november 2019 Volkskrant

De Nederlandse natuur wordt schaarser terwijl bebouwing en verstedelijking fors toenemen. Om te voorkomen dat bos-, heide- en watergebieden daar verder onder lijden, is een radicaal andere manier van landschapsplanning nodig. Die oproep doet het Planbureau voor de Leefomgeving aan het Rijk, de provincies en de gemeenten. Lees meer..